Deklaracje do matury - maj 2018
Data dodania: 29-09-2017

UWAGA dla słuchaczy obecnych klas programowo najwyższych tj. 3 ZO, 3 ZL.


Dnia 30 września 2017 r. upływa termin składania deklaracji przystąpienia do matury w maju 2018.