Egzamin zawodowy
Data dodania: 17-05-2018

Proszę zapoznać się w zakładce "Egzamin zawodowy" z informacjami dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 oraz komunikatami dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać podczas części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.