XI OTWARTY GLIWICKI INTEGRACYJNY KONKURS - NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE
Data dodania: 01-06-2017

W dniu 1 czerwca 2017 r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach zorganizowany został „XI Otwarty Gliwicki Integracyjny Konkurs -Najsprawniejszy w Zawodzie”.


Celem Konkursu było:
 - sprawdzenie umiejętności z zakresu obróbki ręcznej,
 - promocja kształcenia zawodowego na terenie naszego województwa,
 - przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 - zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi.

W konkursie wzięły udział ekipy z Centrów Kształcenia Praktycznego, zakładów przemysłowych kształcących pracowników młodocianych i zaproszonych placówek oświatowych z całego województwa śląskiego. W tym licznym gronie nasza drużyna w składzie: Łukasz Niziurski i Adrian Szymała zajęła bardzo dobre 5 miejsce. Osiągnięcie to cieszy, tym bardziej że nasza drużyna była młoda, bo złożona z uczniów klas II technikum.

Dziękujemy Łukaszowi i Adrianowi za godne reprezentowanie RCEZ-CKUoP.

Konkurs został zorganizowany pod patronatem Śląskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego.

Galeria