Egzamin ósmoklasisty
Data dodania: 19-09-2018

Ważne informacje dla słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych oraz ich rodziców.


  Już za kilka miesięcy – w kwietniu 2019r. uczniowie klas VIII w całej Polsce po raz pierwszy przystąpią do EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. W tym egzaminacyjnym maratonie, który trwa przez trzy dni, zadebiutują także nasi słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. Aby maksymalnie zminimalizować stres związany z tym wydarzeniem należy przede wszystkim zadbać o gruntowne przygotowanie merytoryczne, głównie z języka polskiego, angielskiego oraz matematyki. Równie ważna jest znajomość procedur, które związane są z organizacją i przebiegiem EGZAMINU ÓSMOKLASISTY. Szczegółowych informacji należy szukać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Aby wiedzę pozyskaną drogą elektroniczną poszerzyć o przekaz bezpośredni, Dyrektor RCEZ zaprasza rodziców słuchaczy na spotkanie 19 września 2018r, które odbędzie się w siedzibie szkoły – sala konferencyjna, budynek A, godz. 16.30. Wspomniane już procedury i wymogi organizacyjne zobowiązują rodziców oraz szkołę do podjęcia niektórych działań już teraz:

- do 28 września 2018r. dyrektor jest zobowiązany do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania form i warunków przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

- do 15 października 2018r. dyrektorowi szkoły należy przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia, celem dostosowania form i warunków przeprowadzania egzaminu.

 

  Wszystkie pytania, wątpliwości i niejasności postaramy się wyjaśnić już w najbliższą środę. Każde ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka staje się prostsze, kiedy czuje on wsparcie swoich bliskich.

 

  Bądźmy razem na spotkaniu 19 września 2018r. Musimy zadbać o profesjonalne przygotowanie i przebieg naszego wspólnego egzaminacyjnego debiutu.